PRIVACYVOORWAARDEN CHALET DU VAL
Versie: 01/12/2021


Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft.

Daarom beschermen we iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
U kan ten allen tijde contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Chalet Du Val?

 • Wanneer u een reservering maakt, zal u worden gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, alsook de namen en geboortedatums van alle reizigers.

 • Als u contact opneemt zal u gevraagd worden om uw naam, telefoonnummer en emailadres.

 • Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zal u worden gevraagd om uw e-mailadres.

Wat doet Chalet Du Val met de gegevens van een reservering?

 • We bewaren deze gegevens in een online kalender en in een offline opvolgingssysteem. • Uw gegevens worden dan tevens toegevoegd aan een online mailinglist (MailChimp).

 • Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Cleaning and co die wij aangesteld hebben als beheerder van de chalet (ontvangst, poetsdienst).

 • We zullen deze gegevens indien nodig doorgeven aan officiële instanties zoals verzekeringmaatschappijen, politie, brandweer, etc als daarom gevraagd wordt.

 • We stellen deze gegevens niet beschikbaar aan andere partijen.

Wat doet Chalet Du Val met de gegevens van een contact-vraag? •

 • We gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

 • Uw gegevens worden toegevoegd aan een online mailinglist (MailChimp).

Wat doet Chalet Du Val met de gegevens van inschrijving op de nieuwsbrief?

 • Uw gegevens worden toegevoegd aan een online mailinglist (MailChimp).

 • Gegevens rond uw bezoek worden verzameld voor statistieken ( Google Analytics). Inzage, aanpassingen etc...

 • U kan ten allen tijde vragen om niet meer gecontacteerd te worden.

 • U kan ten allen tijde vragen of "vergeten" te worden waarbij wij ook uw historische gegevens zullen wissen.

 • U kan uzelf ten allen tijde zelf uitschrijven op de mailinglijst van MailChimp (de link daarvoor staat in elke mail die van MailChimp afkomstig is.

Datalekken

 • Ingeval Chalet Du Val een datalek vaststelt zal u daarvan binnen de 72u op de hoogte gesteld worden